Retina Complex

Produkt

Retinacomplex inneholder følgende komponenter:

Lutein og Zeaxantin -
er to karotenoider ( fargestoffer) som normalt finnes i netthinnen og i synscellenes ( fotoreseptorenes).ytre segmenter. En økt konsentrasjon av disse styrker deres rolle som antioksidanter, absorberer UV-stråler og blått lys og nøytraliserer reaktivt oksygen.
L-Glutathion (GSH) -
er en annen viktig antioksidant som allerede finnes i alle celletypene i netthinnen, økt konsentrasjon brukes til å opprettholde eller gjenopprette balansen mellom oksidative og antioksidative prosesser i netthinnen.
Alpha Lipoic Acid (fettsyre) -
ble på slutten av 1980-årene påvist å være en viktig antioksidant. Ved inntak blir den i kroppen omdannet til en enda sterkere type antioksidant.
Polysaccarides av Woolfberry-frukten -
er blitt brukt i Kina i tusner av år, til styrking av en rekke organer i kroppen, inkludert øynene. J dag vet vi at ekstrakter fra disse fruktene ( lycium polyssacharides) stimulerer hele kroppens immunforsvar, og kan ha en viktig rolle som antioksidant.

APO Pharmaceuticals Int. B.V. - Hyacintenstraat 38 - 1131 HW Volendam
The Netherlands Telephone: 0031299 322511